افتتاح پايگاه اطلاع رساني موسسه علامه عسكري

 

شبکه های خبری که اعلام کرده بودند تصاویر جنایات "معمر القذافی" را به علت خشونت وحشیانه به کار برده شده علیه ملت لیبی نمی توانند پخش کنند، در پی تداوم جنایات این دیکتاتور خون آشام سکوت خود را شکستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرور اخبار یک هفته اخیر در لیبی نشان می دهد، معمر القذافی دیکتاتور 68 ساله که در 42 سال اخیر بر این کشور حکومت کرده فرار خونین از قدرت را برگزیده است.ر این اساس، به نظر می رسد اظهارات اخیر "سیف الاسلام قذافی" پسر ارشد  دیکتاتور خون آشام لیبی که گفته بود لیبی، مصر و تونس نیست کاملا درست بوده باشد. لیبی در روزهای اخیر شاهد یک نسل کشی تاریخی بوده است که شاید قرنها نتوان آنرا از اذهان افکار عمومی جهان پاک کرد.حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردمی با جنگنده های اف 16 اسرائیلی و اجیر کردن نیروهای مزدور آفریقایی برای کشتار ملت لیبی مسئله ای نیست که به این سادگی ها فراموش شود.